​​

Press Release : | العربية, English, Français

ערכאת קדם המשפט של בית הדין הפלילי הבינלאומי מזמינה את פלסטין, ישראל, מדינות המעוניינות ואחרים להגשת הבחנות.

ICC-CPI-20200128-PR1512


היום, 28 בינואר 2020, ערכאת קדם משפט I של בית הדין הפלילי הבינלאומי ("בית הדין הפלילי הבינלאומי" או "בית הדין") הוציאה צו הקובע את ההליך ולוח הזמנים להגשת הבחנות לבקשת התובעת, שהוגש ב-22 לינואר 2020, תחת סעיף 19(3) לחוקת רומא

בנוגע להיקף סמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית הדין לגבי המצב במדינת פלסטין.

הערכאה, המורכבת מנשיא בית הדין השופט פיטר קובאץ', השופט מרק פרין דה  ברישמבו, והשופטת ריינה אלפיני-גאנסו מזמינים את פלסטין, ישראל וקורבנות המצב במדינת פלסטין, להגיש הבחנות בכתב על פי בקשת התובעת לא יאוחר מאשר 16 במרץ 2020. בנוסף, מדינות, אירגונים ו/או אנשים אחרים רשאיים להגיש בקשות רשות להגשת הבחנות בכתב לא יאוחר מאשר 14 בפברואר 2020, אם יאושר, להגיש את הבחנותיהם

לא יאוחר מאשר 16 במרץ 2020. כל הבחנה תוגבל בהתאם לשאלת סמכות השיפוט המפורטת בבקשת התובעת. תובעת בית הדין הפלילי הבינלאומי מתבקשת להגיש תשובה מגובשת בכתב לכל ההבחנות שהוגשו לא יאוחר מאשר 30 במרץ 2020.

הערכאה אף רואה לנכון למנות פרקליט מלשכת הפרקליטות הציבורית לקרבנות על מנת לייצג קורבנות מצב במדינת פלסטין אשר אין להם ייצוג משפטי, אך ורק למטרת הגשת הבחנות בהתאם לצו של היום.

צו הקובע את ההליך ולוח הזמנים להגשת הבחנות


למידע נוסף, אנא צרו קשר עם פאדי אל אבדאללה, דובר וראש היחידה לענייני ציבור, בית הדין הפלילי הבינלאומי, בטלפון במספרים: +31(0)70 515-9152 או

+31(0)6 46448939 או בדואר אלקטרוני: [email protected]

כמו כן ניתן לעקוב אחר פעילות בית הדין בטוויטר, פייסבוק, טאמבלר,יוטיוב, אינסטגרם ופליקר.