​​

Statement : | العربية, Türkçe, English, Français

הצהרת התובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי, פאטו בנסודה, על העמדה לגבי כלי שיט הרשומים באיחוד איי קומורו ואחרים.

בעקבות קיום הערכה יסודית ומעמיקה של כלל החומרים הרלבנטיים, כולל מידע חדש שהתקבל במשרדי, החלטתי בסופו של דבר לאשר מחדש את החלטתי הקודמת מיום 6 בנובמבר 2014 לגבי כלי שיט הרשומים באיחוד איי קומורו, הרפובליקה ההלנית של יוון ובממלכת קמבודיה, ולסגור בדיקה מקדמית זאת.

החלטתי זאת, שהוגשה אתמול לערכאת קדם-המשפט (Pre-Trial Chamber I) בבית הדין הפלילי הבינלאומי ("ICC" או "בית הדין"), היא סופית וכפופה אך ורק לשיקול דעתי על-פי סעיף (4)53 של אמנת רומא – האמנה המכוננת של בית הדין – המאפשר לי לשקול מחדש החלטה שלא לפתוח בחקירה על בסיס עובדות או מידע חדשים. הסיבות להחלטה זאת הוגשו לשופטים של בית הדין, על-פי כלל (3)108 של כללי סדר הדין והראיות של בית הדין. הסיכום הבלתי-מוסמך דלהלן הנו למטרות מידע בלבד.

החלטתי הסופית הונעה על-ידי בקשת ערכאת קדם-המשפט (Pre-Trial Chamber I), שנכנסה לתוקף בעקבות החלטת ערכאת הערעור של בית הדין מיום 6 בנובמבר 2015.

החלטתי מבוססת על ניתוח מדוקדק של נימוקי ערכאת קדם-המשפט,; בחינה מעמיקה מחדש של כל המידע שהיה זמין בעת ההחלטה מנובמבר 2014; ובדיקה דה נובו של כל המסמכים והמידע שהוגשו ונעשו זמינים למשרדי בתקופה שבין 2015 ל-2017 על-ידי נציגי האיחוד של איי קומורו והקרבנות המשתתפים בהליכים. לסיכום, משרדי בחן וניתח מחדש למעלה מ-5,000 עמודים של מסמכים, כולל סיפוריהם האישיים של למעלה מ-300 נוסעים שהיו על ה"מאווי מרמרה", וכן חומרים נוספים.

על בסיס ניתוח מקיף זה, נותרת בעינה מסקנתי שקיים בסיס סביר להאמין שבוצעו פשעי מלחמה על-ידי חלק מכוחות צה"ל בעת ואחרי העלייה על ה"מאווי מרמרה" ב-30 במאי 2010. עם זאת, אף תיק פוטנציאלי הנובע ממצב זה אינו יכול, מבחינה משפטית, להחשב כבעל "חומרה מספקת" על-פי אמנת רומא להיות קביל לפני בית הדין, ובכך נחסמה פתיחת חקירה.

ראשית, לאחר שבחנתי בכובד ראש את החלטת ערכאת קדם-המשפט הנכבדת, הגעתי למסקנה שבקשת ערכאת קדם-המשפט לא סיפקה עילה מוצדקת להפוך את החלטתי הקודמת. במיוחד, הערכתנו ובדיקתנו המחודשת לאחר בקשת ערכאת קדם-המשפט, הובילה אותי למסקנה כי עליי לאשר מחדש את ההנמקה המשפטית של משרדי לגבי סף ההוכחה הנדרש בבדיקות מקדמיות על-פי סעיף (1)53; מידת ההתערבות של ערכאת קדם-המשפט ביחס להחלטות על-פי סעיף (3)53; והניתוח המהותי שנעשה בפועל על ידי משרדי.

שנית, הטיעונים שהוצגו על-ידי איחוד איי קומורו ונציגיהם המשפטיים של הקרבנות אינם מראים שהערכת משרדי על בסיס המידע שהיה זמין ב-2014 הייתה בלתי-סבירה, בלתי הוגנת, או שגויה מבחינה משפטית. במיוחד, על בסיס המידע הזמין, לא היה בסיס סביר כלשהו להאמין שהפשעים שהתגלו בוצעו בהיקף נרחב או כחלק מתכנית או מדיניות.  כמו כן, לא טעה משרדי בהערכת טבעם או השפעתם של הפשעים שהתגלו, או בגישתו לטענות בדבר התנהגות פסולה אחרת בשטחי ישראל אשר נמצאת מחוץ לסמכות השיפוט של בית הדין.

יתר על כן, למען השלמות והשקיפות – למרות שאין הדבר נדרש מפורשות בהקשר של סעיף (3)108 – שקלתי האם החומרים החדשים שנעשו זמינים לאחר הדו"ח מנובמבר 2014 (כלומר, בשנים 2015-1017) דורשים שאשנה את מסקנותי הקודמות. ואמנם, גם על בסיס חומרים חדשים אלה, מצאתי שהחומרים שהוגשו על-ידי איחוד איי קומרו ונציגיהם המשפטיים של הקרבנות, היו עקביים עם הממצאים המקוריים של משרדי או שלא נתמכו באופן סביר על-ידי מידע זמין כלשהו.

מכל הסיבות הללו, לפיכך, אישרתי את נימוקיי הקודמים והחלטתי לסגור את הבדיקה המקדמיתהזאת. כפי שאישרה ערכאת הערעור של בית הדין, "החלטה סופית" זאת נתונה לתובעת בלבד. 

לסיכום, ברצוני להדגיש שהחלטתי הסופית משקפת את ההערכה המשפטית העצמאית והבלתי-תלויה של הקריטריונים החלים על-פי אמנת רומא. יחד עם זאת, ברצוני להבהיר כי אני מכירה בהחלט בהשפעת הפשעים הנטענים על הקרבנות ומשפחותיהם ומסקנתי אינה מצדיקה פשעים כלשהם שיתכן שבוצעו במסגרת אירועי ה"מאווי מרמרה". 

משרד התובעת בבית הדין הפלילי הבינלאומי עורכת בדיקות מקדמיות וחקירות שהן עצמאיות ובלתי-תלויות, וכן העמדה לדין בגין רצח עם, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. המשרד מבצע חקירות בבורונדי, אוגנדה, הרפובליקה הדמוקרטית של הקונגו, דרפור (סודן), הרפובליקה המרכז-אפריקאית (שתי חקירות נפרדות), קניה, לוב, חוף השנהב, מאלי וגאורגיה. המשרד גם עורך בדיקות מקדמיות הנוגעות לאירועים באפגניסטן, קולומביה, גינאה, עיראק/בריטניה, פלסטין, ניגריה, אוקראינה וגבון.

Source : Office of the Prosecutor