Statement: 17 November 2018 |

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the transfer of suspect, Alfred Yekatom: “The cause of justice in the Central African Republic has been strengthened by today’s surrender”

Image

The people of the Central African Republic have suffered and endured atrocious crimes in one of this century's violent conflicts. I welcome today's transfer of Mr Alfred Yekatom to the International Criminal Court to face justice for his alleged crimes. 

Audio visual:

YouTube (for viewing)

Video (MPEG-4) for download

Audio (MPEG-3) for download

Our independent and impartial investigation has produced evidence on the basis of which we allege Mr Yekatom is criminally responsible for several counts of crimes against humanity and war crimes committed in the Central African Republic between 5 December 2013 and August 2014.  Now, he must answer in court for his actions.

Mr Yekatom, like any other suspect before the International Criminal Court ("ICC" or the "Court"), is presumed innocent until proven otherwise. Any suspect or accused person appearing before the ICC is entitled to internationally recognised due process guarantees codified in the Rome Statute.

The cause of justice in the Central African Republic has been strengthened by today's surrender.

In accordance with my Office's mandate under the Rome Statute, we aim to shed light on the truth about the crimes committed in the Central African Republic and bring to account those who we allege bear responsibility for atrocity crimes.

To the people of the Central African Republic, I make this pledge: my Office will continue its quest for the truth and to seek justice under the Rome Statute. With firm determination, we are progressing with our investigation into the conduct of all sides.

Today, I also want to pay tribute to the courage and resolve of witnesses in the Central African Republic who continue to come forward to provide their accounts and encourage them to continue to do so. Without them, justice would not be possible.

We cannot undo the suffering that has been inflicted on victims, but we remain committed to doing our part, within our mandate and means, to advance justice and accountability in the Central African Republic.

The ICC's Office of the Prosecutor conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression.   Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia; and Burundi. Pre-Trial Chamber II is seized of the Prosecutor's request for authorisation to commence an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Bangladesh/Myanmar; Colombia; Guinea; Iraq/UK; Palestine; the Philippines; Nigeria; Ukraine; and Venezuela.

[email protected]

Âzo tî Bêafrîka abâa pâsi mîngi, âla wü ponön na pekô tî âkukûne gino sô asâla nî na âla yâ tî âsïönî birä  tî ngû ngbangbo ôko sô ï yeke na yâ nî. Bê tî mbï ayeke na ngïâ sô sï atokua lâsô pakara Alfred Yekatom na gbe lê tî Dangbanga tî pöpö-ködörö tetî gino tî tene afâ ngbanga na li tî ndâli tî âgino wala crimes sô atene lo sâla.

A mbëtï limon nâ tî mängö nà mê

YouTube (tî bängö nî)

Vidéo (MPEG-4) sô à lîngbi tî télécharger nî

Audio (MPEG-3) tî tènè à télécharger nî

Âbëmbëngö-ndo tî ï sô ayeke yamba na kamâ kuê amû na ï lêgë tî tene ï kpo pekô tî li tî pakara Yekatom tönga na wandöli wala zo sô ayeke na ndö tî gbâ tî âlê tî gino tönga na gino tî halëzo wala crimes contre l'humanité, ngâ na gino tî birä wala crimes de guerre ; sô asâla nî na ködörö tî Bêafrîka tî löndö na längö 5 tî nze tî kakaüka 2013 asï na nze tî kûkurû 2014.

Tönga na âtanga tî âzo kuê sô agbôto âla na gbê tî CPI, pakara Yekatom ayeke dutï nzö kondö wala présumé innocent ngbiiii tönga na fa polêlê atene lo yeke bîanî wagino. Âwagbegïbê kuê wala âsuspect ngâ na âwagbâlö kuê wala âaccusés na gbe lê tî CPI ayeke na ngura wala droit tî tene âfa ngbanga na li tî âla alîngbi na lêgë sô asû na mbëtï na yâ tî Mberegü tî Rome wala Statut de Rome.

Nzö ngbanga na ködörö tî Bêafrîka awara ngangü fadë sô na pekô tî sô sï pakara Yekatom agä na gbe lê tî CPI.

Tî sâla yê alîngbi na lêgë tî sêkua wala mandat tî ndokua tî mbï sô asû nî na yâ tî Mberegü tî Rome wala Statut de Rome, ï yeke sâla kuê tî fa tâ-tënë na ndö tî âgino sô asâla ködörö tî Bêafrîka, ngâ tî gbôto na gbe lê ngbanga âzo sô atene âla lâ ayeke âwandöli wala responsable tî âsïönî gino sô.

Na âzo tî ködörö tî Bêafrîka, mbï dëbä yângâ tî mbï, mbï tene : ndokua tî mbï ayeke ngbâ lâkuê tî tiri ndâli tî tâ-tënë, ngâ tî gï nzö-ngbanga alîngbi na tî sô Mberegü tî Rome afa. Ï ngbâ lâkuê tî sâla kua, tî bembendo, tî hînga nye lâ âzo asâla mbâgë na mbâgë.

Lâsô, mbï yê tî pîka sâko na li tî âwakambisa tî Bêafrîka tetî ngangü bê tî âla, ngâ sô âla ngbâ lâkuê tî pûsu ndurü tî fa pekô tî âyê sô asï. Ayeke nzönî âla ngbâ gï na sälängö yê tönga sô. Tönga na âla yeke da pëpe, nzö-ngbanga alîngbi ngâ tî dutï da pëpe.

Ï lîngbî zî âyê sô asï awe na âwapâsi pëpe ; yê ôko ï ngbâ tî ï tî sâla kua na lêgë tî sêkua wala mandat tî ï, ngâ na lêgë tî kûngbâ wala moyen sô ï yeke na nî, tî pûsu na dawä nzö-ngbanga ngâ tî tene âwandöli tî âgino afûta pendâ gino tî âla nî na ködörö tî Bêafrîka.

Ndokua tî watömbä wala procureure tî Dangbanga tî pöpö-ködörö tetî gino wala CPI ayeke bembendo yamba na kamâ kuê tî gbôto na gbe lê ngbanga âgino tî marä wala crime de génocide, âgino tî sêhalëzo wala crimes contre l'humanité, âgino tî birä wala crime de guerre ngâ na âgino tî lito wala crime d'agression. Ngbêne yê na ngû 2003, ndokua tî mbï abembendo na yâ tî âgbâ tî âsêndo sô atï na gbe ngangü tî CPI. Ayeke mbîrîmbîrî na yâ tî âködörö tönga na : Ouganda, Ködörö ngunu halëzo tî Congo wala RDC, Darfour (Soudan), Ködörö tî Bêafrîka (na yâ tî âsêndo ûse), Kenya, Lybie, Côte d'Ivoire, Mali, Georgie, ngâ na Burundi. Ndokua tî watömbâ wala procureure ahûnda na kubû tî kôzo kua wala chambre préliminaire tî mû na lo lêgë tî tene lo tönda tî bëmbëngö-ndo na yâ tî sêndo tî ködörö tî âmizilmï tî Afganistan. Ndokua tî procureure ayeke pia bembendo ngâ na yâ tî sêndo tî Bangladesh/Myanmar, Colombie, Guinée, Irak/Royaume Uni, Palestine, Philippines, Nigeria, Ukraine ngâ na Venezuela.

[email protected]

DEPÄ WALA DECLARATION TÏ FATOU BENSOUDA, WATÖMBÄ SÖ TÎ TENE PROCUREURE TÎ DANGBANGA TÎ PÖPÖ-KÖDÖRÖ TETÎ GINO NA NDÖ TÎ GÄNGÖ NA WAGBEGÏBÊ WALA SUSPECT ALFRED YEKATOM
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]