Press Release: 24 January 2021 |

Situation in Central African Republic II: Mahamat Said Abdel Kani surrendered to the ICC for crimes against humanity and war crimes

ICC-CPI-2021024-PR1559
Image

Today, 24 January 2021, Mr Mahamat Said Abdel Kani, also known as "Mahamat Said Abdel Kain" and "Mahamat Saïd Abdelkani" ("Mr Said"), was surrendered to the International Criminal Court ("ICC" or "the Court") by the authorities of the Central African Republic ("CAR") on account of an ICC warrant of arrest issued under seal on 7 January 2019. Mr Said is suspected of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in Bangui (CAR) in 2013.

When issuing the warrant of arrest, the Single Judge of Pre-Trial Chamber II, Rosario Salvatore Aitala, found that there were reasonable grounds to believe that an armed conflict not of an international character was ongoing on the territory of the CAR from at least March 2013 until at least January 2014 between the Seleka – a coalition of armed groups predominantly composed of Muslims opposed to former president François Bozizé – and the Anti-Balaka – a movement opposed to the Seleka and supportive of former president Bozizé. Moreover, the Single Judge found reasonable grounds to believe that, from at least March 2013 until at least January 2014, a widespread and systematic attack was conducted by members of the Seleka against the civilian population and those perceived to be collectively responsible for, complicit with or supportive of the former Bozizé government and, later, of the Anti-Balaka.

The Single Judge found reasonable grounds to believe that Mr Said, a national of the Central African Republic, born on 25 February 1970 in Bria, was a Seleka commander and, in this capacity, he is suspected of being responsible for the following crimes:

  • crimes against humanity (imprisonment or other severe deprivation of liberty; torture; persecution; enforced disappearance; and other inhumane acts); and

  • war crimes (torture and cruel treatment).

Mr Said is suspected of having committed these crimes jointly with others and/or through others or ordered, solicited or induced these crimes or aided, abetted or otherwise assisted in the commission of these crimes; or in any other way contributed to the commission or these crimes.

The ICC Registrar, Mr Peter Lewis, thanked the authorities of the CAR and of the host State, The Netherlands, for their cooperation in the arrest and surrender of Mr Said to the Court.

The initial appearance of Mr Said before the Single Judge of Pre-Trial Chamber II, Judge Rosario Salvatore Aitala, will take place in due course.

Background: On 30 May 2014, the Government of the CAR referred the situation in the CAR since 1 August 2012 to the Court. The situation reportedly involved alleged crimes committed by both the Seleka and the Anti Balaka. The violence allegedly led to thousands of deaths and left hundreds of thousands displaced. On 24 September 2014, the ICC Prosecutor, Ms Fatou Bensouda, opened an investigation in relation to this situation. The ICC has another ongoing case in this situation, concerning Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngaïssona. The trial in this case is scheduled to open on 9 February 2021.


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram and Flickr


Lâsô, längö 24 tî nze tî nyenye 2021, âkötä âzo tî Bêafrîka, RCA, amû pakara Mahamat Said Abdel Kani sô ahînga lo ngâ na ïrï tî « Mahamat Said Abdel Kain » wala « Mahamat Saïd Abdelkani » (« pakara Said ») na dangbanga tî pöpö-ködörö tëtî gine, « CPI » wala « Dangbanga » na pekô tî mbëtï tî gbüngö-zo tî zô wala mandat d'arrêt sô CPI adë ngbêne yê na längö 7 tî nze tî nyenye 2019, sô azîa mênde na ndömbê nî. Pakara Said ayeke wagbegïbê wala suspect ndâli tî âgino tî birä wala crimes de guerre ngâ na gino tî sêhalëzo wala crimes contre l'humanité sô asâla nî na yâ tî ködörö tî Bêafrîka na ngû 2013.

Na tângo tî dëngö mbëtï tî gbüngö zo sô, ngêngêlê wafängö-ngbanga tî kubû tî kôzo kua II wala juge unique de la Chambre préliminaire II, Rosario Salvatore Aitala, abâa atene lêgë ayeke da tî tene zo amä na bê atene mbênî tiri sô ayeke tî pöpö-ködörö pëpe ayeke lânî da na ndö-sêse tî Bêafrîka tî löndö ndurü na nze tî mbângö 2013 asï ndurü na nze tî nyenye 2014 na pöpö tî âSELEKA (sô ayeke mbênî bûngbi tî âgbâzo na yêto wala groupes armés sô na yâ nî mo yeke wara mbîrîmbîrî âmizilmï sô ayê tënë tî ngbêne gbïä François Bozizé pëpe) ngâ na âanti-Balaka (sô ayeke mbênî bûngbi tî âzo sô ayê tënë tî ngbêne gbïä François Bozizé). Ngâ na mbâgë, ngêngêlê wafängö-ngbanga abâa atene lêgë ayeke da tî tene zo amä na bê atene tî löndö ndurü na nze tî mbângö 2013 asï ndurü na nze tî nyenye 2014, âwatiri tî SELEKA atö lito gbânî gbânî na ndo kuê na terê tî âsêngê zo tî ködörö ngâ na âzo sô âla bâa âla tönga na âwandöli wala wamakörö wala âzo tî müngï mabôko na ngbêne ngurugbïâ tî François Bozizâ, ngâ na pekô nî na âanti-Balaka.

Ngêngêlê wafängö-ngbanga amä na bê sô pakara Said, sô lo yeke môlengê tî ködörö-sêse tî Bêafrîka, sô adü lo na längö 25 tî nze tî folondïgi 1970 na Bria, ayeke kömändâ tî âSELEKA, sï na kâmba tî lo sô, abâa atene lo yeke wandöli tî âgino tönga sô :

  • âgino tî sêhalëzo wala crimes contre l'humanité (bïngö zo na da tî kânga wala bänzïngö lêgë na zo tî tene lo dutï yamba, nönöngö zo, köndöngö zo na sïönî bibê, höndëngö zo ngâ na sälängö zo tönga na nyama), ngâ na

  • âgino tî birä wala crimes de guerre (nönöngö zo ngâ na sälängö zo na sänä).

Atene pakara Said asâla âgino sô, lo na âmbênî âzo wala na lêgë tî âmbênî âzo, wala lo mû yângâ, wala lo hûnda, wala lo pûsu âzo tî tene âla sâla âgino sô, wala lo mû mabôko na âlêgë ndê ndê tî tene âzo asâla âgino nî.

Watondo tî CPI, pakara Peter Lewis, ayê tî mû singîla na âkötä âzo tî Bêafrîka ngâ na ngurugbïä tî Hollande tëtî mabôko sô âla mû tî tene agbû ngâ sï amû pakara Said na dangbanga.

Fadë kôzo lütïngö na ngbelê ngbânga tî pakara Said ayeke dutï ânde na yâ tî âkêtê längö, sï lêngbanga nî ayeke dutï na dawa tî ngêngêlê wafängö-ngbanga Rosario Salvatore Aitala, sô lo yeke na yâ tî kubû tî kôzo kua II.

Sêdutï : Na längö 30 tî nze tî bêlawü 2014, ngurugbïä tî Bêafrîka ato sêndo wala situation tî ködörö nî na dangbanga tî löndö na 1 tî nze tî kûkurû 2012. Na yâ tî sêndo sô, atene âgbâzo tî SELEKA ngâ na âgbâzo tî anti-Balaka asâla âgino mîngi. Âyê tî ngangü sô asï sô asâla sï gbâ tî âzo sâke sâla awara kuâ ngâ gbâ tî âmbênî ngbangbo ngbango akpë da tî âla sï ague na mbênî ndo ndê. Na längö 24 tî nze tî mvuka 2014, yakapara Fatou Bensouda, watömbä tî CPI, âzî yângâ tî bëmbëngö ndo na ndö tî sêndo nî. CPI azî yângâ tî mbênî lökpälë na yâ tî sêndo sô, sô akpo Alfred Yekatom na Patrice-Edouard Ngaïssona. Fängö-ngbanga na ndö tî lökpälë sô sô ayeke töndâ nî na längö 9 tî nze tî folondïgi 2021.


Tî wara âmbênî âsango na ndö nî, ayeke nzönî âla pûsu ndurü wala âla pîka sînga na Fadi El Abdallah, watöngö-ndâ-tënë ngâ mokônzi tî likua tî puse sango wala affaires publiques, tî Dangbanga tî pöpö-ködörö têtî gino na sînga +31 (0)70 515-9152 wala +31 (0)6 46448938 wala na limo-ndo [email protected]

Âzo alîngbi tî bâa ngâ âyê sô ayeke pasë na yâ tî CPI na ndö tî ângbânda tere tönga sô Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr

Sêndo tî Bêafrîka II : Amû pakara Mahamat Said Abdel Kani na CPI ndâli tî âgino tî sêhalëzo ngâ na gino tî birä