​​

Press Release : | English, Français

Töngö-ndâ tî lêngbanga tî künïsängö gbâlö na yâ tî lökpälë tî YEKATOM na NGAÏSSONA : Dokimä tî limo na âtalâto

ICC-CPI-20190919-PR1480

Alfred YEKATOM na Patrice-Edouard NGAÏSSONA na tango tî töngö-ndâ tî lêngbanga tî künïsängö gbâlö na da-mbätä tî Dangbanga na mbâgë tî LA HAYE (Hollande) na längö 19 tî nze tî Nvuka 2019 @ICC-CPI
Alfred YEKATOM na Patrice-Edouard NGAÏSSONA na tango tî töngö-ndâ tî lêngbanga tî künïsängö gbâlö na da-mbätä tî Dangbanga na mbâgë tî LA HAYE (Hollande) na längö 19 tî nze tî Nvuka 2019 @ICC-CPI

Lâsô, längö 19 tî nze tî Nvuka 2019, lêngbanga tî künïsängö gbâlö na yâ tî lökpâlë sô akpo Watömbä na Alfred YEKATOM na Patrice-Edouard NGAÏSSONA atö ndö nî na gbelê tî kubû tî kôzo kua tî Dangbanga tî pöpö-ködörö tetî gino (CPI) so na yâ nî mo yeke wara wafängö-ngbanga Antoine Kesia-Mbe Mindua (zûzi mokônzi), wafängö-ngbanga Tomoko Akane na wafängö-ngbanga Salvatore Aitala.

Fängö-ngbanga nî ayeke dutï ngbiii asï na längö 27 tî nze tî Nvuka 2019. Âwafängö-ngbanga ayeke mä ânde fängö-tënë tî bibê tî watömbä, tî âwasêlêndïä tî âwapâsi ngâ na tî Dafunga.

Lêngbanga tî künïsängö gbâlö ayeke fängö tâ-fängö ngbanga nî pêpe. Lêngbanga tî künïsängö gbâlo ayeke tî mû lêgë na âwafängö-ngbanga tî bä wala tënë nî ane alîngbi tî tene zo amä na bê atene bîanî wagbegïbë nî asâla âgino nî. Tönga na kubû tî kôzo kua ayêda tî kunisa âgbâlö nî kuê wala tî kunisa âmbâgë tî âgbâlë nî, fadë lo tokua lökpälë nî na gbelê tî kubû tî kôzo mbätä so kua tî lo ayeke tî gue na tanga tî kua, mbîrîmbîrî tî fâ ngbanga nî.

Na lêgë tî ndïä 53 tî Lägrëmä tî Dangbanga, kubû tî kôzo kua adu tî dë mbëlä na lêgë tî mbëtï na yâ tî längö 60 tî löndö na ndâ tî lêngbanga tî künïsängö gbâlö nî.

Tönga na ngôi sô awûnzi awe, fadë kubû tî kôzo kua alîngbi tî :

  • Kunisa âgbâlö sô lo bä lo tene âyêfandâ nî alîngbi na li tî wagbegïbë ôko wala âla ûse kuê, sï lo tokua âla na gbelê tî kubû tî kôzo mbätä tî tene afâ ngbanga na li tî lo wala na li tî âla ûse ;

  • Ke tî kunisa âgbâlö sô lo bä lo tene âyêfandâ nî ane alîngbi pëpe sï lo kâi fängö ngbanga na terê tî zo ôko nî wala âla ûse kuê ; wala

  • Kîri na längö tî ngbanga nî na pekô sï lo hûnda na watömbä tî gä na âmbênî âfinî âlêyêfandä wala tî tö ndâ tî âmbênî âfinî bëmbëngö-ndo ; wala tî gbîan yâ tî âgbâlö sô afâ atene wagbegïbë nî wala âla ûse kuê asâla mbênî gino ndê na terê tî so azîa na li tî lo wala na li tî âla.

Dafunga na Watömbä alîngbi tî dë irä na terê tî mbëlä nî îyo tönga sô pëpe ; yê ôko, âla lîngbi tî hûnda na kubû tî kôzo kua tî tene azî lêgë na âla.

Sêdutï : Atene Alfred YEKATOM ayeke wandöli tî âgino tî sehalëzo na âgino tî birä sô atene lo sâla nî na ândo ndê ndê tî ködörö-sêse tî bêafrîka, mbîrîmbîrî na mbâgë tî Bangui, Boeing ngâ kötä ködörö komändâ tî Lobaye, tî löndö na längö 5 tî nze tî kakaüka 2013 asï na nze tî kûkurû 2014 : fängö zo, gbüngö âzo tî ködörö na ngangü tî gue na âla na mbênî ndo ndê, bïngo zo na kânga wala gbänzïngo lêgê na zo tî tene dutï yamba, nönongö zo, köndëngö zo na sïönî bibê, ngâ nâ âlî kuê tî bängö zo tönga na nyama, sô ayeke âgino tî sêhalëzo ; ngâ na fängö zo, nönöngö zo na sälângö zo tönga na nyama ; fängö mbâgë tî terê tî zo, töngö lito na sïönî bibê na terê tî âsêngê waködörô, töngö lito na sïönî bibê na terê tî âda-nzapä, gbüngö âkêtê na ngangü âmôlengê sô âde awara ngû 15 tî lï na âla na yâ tî kua tî turûgu ngâ tî yôro âla na yâ tî birä, püsüngö âsêngê waködörö tî gue na âla na mbênî ndo ndê ngâ bübängö âkûngbâ tî zo sô lo na âla amä terê pêpe, sô ayeke âgino tî birä. Amû pakara YEKATOM na CPI na längö 17 tî nze tî Nabandurü 2018. Kôzo lütïngö tî lo na gbelê tî kubû tî kôzo kua ayeke na längö 23 tî nze tî Nabandurü 2018.

Atene Patrice-Edouard NGAÏSSONA ayeke wandöli tî âgino tî sêhalëzo ngâ na âgino tî birä sô atene lo sâla nî na ândo ndê ndê tî ködörö-sêse tî bêafrîka, tî löndö na längö 5 tî nze tî kakaüka 2013 asï na nze tî kûkurû 2014 : âgino tî fängö zo ngâ na tî tärängö tî fâ zo, nönongö zo, sälängö zo na mbänâ, fängö mbâgë tî terê tî zo, bïngö nenê tî zo na sêse, töngö lito na sïönî bibê na terê tî âsêngê waködörô, töngö lito na sïönî bibê na terê tî âda-nzapä, nzïngö âgbâ tî âyê, längöngö na zo na ngangü ngâ na tärângö tî längö na zo na ngangü, gbüngö âkêtê na ngangü âmôlengê sô âde awara ngû 15 tî lï na âla na yâ tî kua tî turûgu ngâ tî yôro âla na yâ tî birä, püsüngö âsêngê waködörö tî gue na âla na mbênî ndo ndê ngâ bübângö âkûngbâ tî âzo sô lo na âla amä terê pêpe, gbüngö âzo na ngangü tî gue na âla na mbênî ndo ndê, bïngö zo na da tî kângâ ngâ gbänzïngö lêgê na zo tî tene lo dutï yamba, nönöngö zo, längöngö na zo na ngangü ngâ tärängö tî längö na zo na ngangü, köndëngö zo na sïönî bibê ngâ âmbênî âlî kuê sô abä zo tönga na nyama, sô ayeke âgino tî sêhalëzo. Amû pakara NGAÏSSON na CPI na längö 23 tî nze tî nyenye 2019, na pekô tî sô awûnzi sälângö yê alîngbi na âkodêlêgë tî kua nî na France sô azîa mabôko na ndö tî lo kâ da. Kôzo lütïngö tî lo na lêngbanga ayeke na längö 25 tî nze tî nyenye 2019. Na längö 20 tî nze tî fonondîgi 2019, kubû tî kôzo kua amû yângâ tî tene abûngbi ôko âlökpälê sô akpo watömbâ na Alfred Yekatom na lökpälë sô akpo Watömbä na Patrice-Edouard NGAÏSSON.

Ândömbâ sangô :

Vüngänö nî na yâ limo : ndurü ngbonga 30 kêtê na pekô tî töngö ndâ tî ngbanga nî na ndö gbânda terê tî CPI (Yângbö tî fängö ngbanga 13)

Âtalâto : lo lîngbi tî wara âtalâto na ndö tî lêngbanga na ndö tî gbânda tere compte Flickr de la Cour

Dokimä tî limo na tî lêgö :


Tï wara âmbênî âsango kuê, ayeke nzönî mo pûsu ndurü na Fadi El Abdallah, wa-müngö pekô tî yângâ ngâ mokônzi tî kua tî puse sango, Dangbanga tî pöpö-ködörö tetî gino, Tel +31 (0) 70 515 9152 wala +31 (0) 46448938 wala lindo [email protected].

Zo alîngbi tî bä âkuâ tî CPI na ndö tî Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instamgram ngâ na Flickr.