​​

Statement : | Türkçe, العربية, English, Français

הצהרת התובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי, פטו בנסודה,לאחר השלמת הבדיקה המוקדמת של האירוע אשר התקבל מהאיחוד של איי קומורו: " אי-עמידה בדרישות החוקיות של אמנת רומא"

 הצהרה באודיו-וידיאו:

בתאריך 14 במאי 2013 פניה התקבלה בלשכתי מרשויות האיחוד של איי קומורו, מדינה שהיא צד לאמנת רומא. באותו יום הודעתי ​​על פתיחת

בדיקה מוקדמת "ביחס לפשיטה הישראלית ב- 31 במאי 2010 על משט הסיוע ההומאניטארי שיעדו היה רצועת עזה.

לאחר שבצעתי באופן בלתי-תלוי ויסודי ניתוח מעמיק של כל המידע הזמין, הגעתי למסקנה שקיים יסוד סביר להניח שפשעי מלחמה, אשר הם בסמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי ("ICC" או "בית הדין"), בוצעו על אחת מהספינות, המאווי מרמרה, כאשר כוחות צבא הגנה לישראל עצרו את "המשט לשחרור עזה" בתאריך ה- 31 במאי 2010.

אולם, אחרי שהערכתי בקפידה רבה את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי למסקנה שהמקרה המשפטי הפוטנציאלי, אחד או יותר, אשר סביר להניח שינבעו מחקירת אירוע זה לא יהיו "בחומרה מספקת" כדי להצדיק נקיטת פעולה נוספת על ידי בית הדין. החומרה הנדרשת היא קריטריון חוקי מפורש שנקבע על ידי אמנת רומא.

מבלי להמעיט בשום אופן שהוא בהשפעתם של הפשעים הנטענים על הנפגעים ובני משפחותיהם, עלי לפעול על פי ההנחיה של אמנת רומא, ושבהתאם איתה בית הדין הפלילי הבינלאומי ייתן קדימות לפשעי מלחמה שבוצעו בהיקף גדול או כחלק מתכנית או מדיניות.

לכן, בסיכומו של דבר הגעתי למסקנה כי הדרישות החוקיות על פי אמנת רומא לפתוח בחקירה לא נענו ואני מכריזה בזה שהחקירה המוקדמת נסגרה.

הערכת לשכתי של האירוע שהופנה על ידי איי קומורו התבססה על מקורות גלויים ואמינים אחרים ואותם אנו בדקנו באמות מידה קפדניות שאנו מורגלים בהן לניתוח עצמאי, בלתי-תלוי ויסודי

. על פי אמנת רומא, יש למדינה המפנה, במקרה זה האיחוד של איי קומורו, הזכות לבקש משופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי לבחון מחדש את החלטתי לא לנקוט בצעדים לפתיחת החקירה, על פי סעיף 53 (3) (א) של האמנה.

הבהרתי בעבר ואחזור על כך גם כאן: לשכתי תבצע את ייפוי הכוח שניתן לה, ללא פחד או משוא פנים, במקום בו הוגדרה סמכות השיפוט של בית הדין, ותרדוף נמרצות את אלה – ללא הבדל מה מעמדם או השתייכותם – המבצעים פשעים המוניים המזעזעים את מצפונה של האנושות. אנו נעשה זאת מתוך מחויבות איתנה לשים קץ לחסינות מעונש על פשעים המוניים ובחוסר-תלות מוחלטת, אולם ביכולתנו לעשות זאת רק בהתאמה קפדנית למסגרת החוקית של אמנת רומא.

רקע

האיחוד של איי קומורו הינו מדינה שהיא צד לבית הדין הפלילי הבינלאומי מאז 18 באוגוסט 2006. בית הדין רשאי אפוא לממש את סמכותו לגבי פשעים שבוצעו באדמות איי קומורו או על ידי אזרחיו החל מ- 1 בנובמבר 2006.

בתאריך 14 במאי 2013, לשכת התובעת קיבלה הפניה מטעם הרשויות באיי קומורו בנוגע לפשיטה הישראלית ב- 31 במאי 2010 על משט הסיוע ההומאניטארי שיעדו היה רצועת עזה. באותו היום, הודיעה התובעת ​​כי לשכתה פתחה בחקירה מוקדמת של האירוע. בתאריך 5 ביולי 2013, הוגש האירוע, על ידי הנשיאות, לקדם- שימוע בחדר שיפוט מספר 1.

מתוך שמונה הספינות במשט, שלוש בלבד היו רשומות כמשויכות למדינה. לבית הדין שמור שיפוט טריטוריאלי על פי סעיף 12 (2) (א) לאמנת רומא ("מדינת הרישום של אותה ספינה") לגבי פשעים שבוצעו בשלושת הספינות הללו, הרשומות לפי הסדר באיי קומורו (מאווי מרמרה), בקמבודיה (רחל קורי) וביוון (אלפטרי מסוקיוס/ סופיה). קמבודיה ויוון הינן מדינות שהן צד לבית הדין הפלילי הבינלאומי מאז 11 באפריל 2002 ו- 15 במאי 2002 בהתאמה. האירוע שהוא נושא ההפניה התחיל ב- 31 במאי 2010 ומקיף את כל הפשעים לכאורה שנובעים מהפשיטה הישראלית, כולל הפשיטה הנוספת הקשורה ב- רחל קורי ב- 5 ביוני 2010.

הלשכה ניתחה את החומרים והתיעוד התומך המלווים את ההפניה יחד עם הדיווחים שפורסמו על ידי ארבעת הוועדות שבחנו בעבר את האירוע בתאריך 31 במאי 2010. יש לציין כי ללשכה אין סמכויות חקירה בשלב הבדיקה המוקדמת. משלא נאספו ראיות עצמאיות, ניתוח הלשכה בדו"ח חייב לא להיחשב לתוצאה של חקירה. ניתן לשקול מחדש את מסקנות הלשכה לאור עובדות או ראיות חדשות.

לשכת התובעת בבית הדין לפשעים בינלאומיים מבצעת חקירות עצמאיות ובלתי- תלויות והעמדה לדין של פשעים של רצח עם, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.הלשכה של התובעת מנהלת כיום שמונה חקירות: אוגנדה; רפובליקה דמוקרטית של קונגו; דרפור, סודן; הרפובליקה של מרכז אפריקה; קניה; לוב; חוף השנהב ומאלי. הלשכה גם מנהלת חקירות ראשוניות הנוגעות לאירועים באפגניסטן, קולומביה, גאורגיה, גיני, הונדורס, עיראק, ניגריה ואוקראינה.

סעיף 53 (1) דו"ח על המצב של ספינות רשומות של איי קומורו, יוון וקמבודיה.

מידע לגבי החקירות המוקדמת של הלשכה.

הצהרה: 'לציבור הזכות לדעת את האמת על סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי בפלסטין'.

 [email protected]

המקור: לשכת התובעת

Source : Office of the Prosecutor