​​

Statement : | Lingála, English, Français

Tangazo ya Procureur wa Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, juu ya mambo yenye iko inafanyiwa Ituri, katika Jamuhuri ya Kidemokrasia ya Congo (RDC)


Niko na mahangaiko mingi yenye kutokea ku marapports tele yenye kusema kama matendo mabaya sana iko inafanyiwa tangu miezi mingi mu Ituri, katika Jamuhuri ya Kidemokrasia ya Congo (RDC), sana sana mu territoires za Djugu na Mahagi.

Habari za kuaminiwa zinasema kama bakaaji balivamiwa na batu benye silaha fasi mingi. Mashambulio ile iliongezeka sana mu hii miezi katika territoires mingi za Ituri. Habari zile zile zinasema pia kama batu benye silaha balishambulia mara mingi macamps ya batu benye balikimbia sehemu zingine, na batu ba makabila fulani fulani. Zile habari zinasema pia kama bakaaji mingi balikufa mu ile mashambulio, bengine bakakatwa sehemu za mwili yabo, na kati ya bale batu kulikua batoto mingi. Kuna batu benye balipelekwa fasi isiojulikana, bengine baliuawa bila kusambishwa mbele ya tribunal, banamuke, basika benye habayakomala, na banaume balitendewa mambo mabaya pamoja na maviols, bitu mingi ilinyanganyiwa na kuibiwa, manyumba ya batu na ya leta ililunguzwa, na ingine ikabomolewa.

Ile matendo inaweza kukamatiwa kama macrimes yenye CPI (Cour pénale internationale) iko na uwezo ya kustakia.

Ni lazima nikumbushe makundi yote na batu bote benye ile mambo inaangalia kama tulianza kazi ya upelelezi ndani ya RDC mu 2004, na kama Bureau yangu inaendelea kuchungulia na kuangalia vizuri kabisa mambo yenye kufanyiwa popote katika inchi ya Congo, na kati ya ile, kuko mambo yenye iko inatendewa sasa mu territoires za Ituri. 

Ninaomba ile makundi yote na pande zote kuacha mashamulio yote sasa hivi, hasa kwa bakaaiji, na kuachana kabisa na matendo yoyote ya macrimes yenye kuazibiwa na Sheria ya Roma ya CPI.

Ninaomba baongozi ya RDC benye hii maneno inaangalia, kufuatana na ile nia ya kusaidiana yenye iko ndani ya moyo ya Sheria ya Roma — na yenye kupatia inchi zenye ziko ndani ya ile Sheria mapashwa ya kwanza ya kustaki na kusambisha batu —bafanye juhudi kabisa upelelezi ya kweli ifanyiwe. Ile itasaidia kwa kuleta mwangaza juu ya macrimes yenye inasemekana kama ilifanyiwa, na kwa kupeleka ku tribunal batenda maovu bote, pamoja na benye biko banabasaidia katika ile matendo mabaya sana yenye iko inafanyiwa ndani ya Ituri.

Ninaomba pia baongozi ya Congo, pamoja na basaidizi babo ba kawaida, baendelee kabisa kufanya nguvu, balinde vizuri bakaaji na mali zabo, na pia bakamate mipango inayofaa kusudi matendo kama ile isifanyiwe tena wakati utakaokuja.   

Bureau yangu itaendelesha maongezi yake na baongozi ya Congo kwa ajili ya kutia nguvu zaidi ndani ya kazi yenye tuliisha anza, kusudi tuweze kuhesabu matendo yenye inawezekana kama CPI iko na uwezo wa kustakia, na kufanya maongezi na baongozi juu ya hatua zenye zinapashwa kukamatwa bila kukawia, sana sana juu ya mambo yenye bajuges ya Congo banapashwa kusambisha mbele ya ingine yote. 

Bureau yangu itatuma batu mu mission ku RDC wakati magumu makali ya hii ugonjwa itaturuhusu kufanya ile.  

Bureau ya Procureur wa CPI inafanya uchunguzi wa mwanzo, upelelezi na mastaki kuelekea macrimes ya génocide, macrimes juu ya binadamu, macrimes ya vita na crime ya shambulio, bila kupengamia upande fulani na katika uhuru ya kweli. Tangu 2003, hii Bureau iko inafanya upelelezi juu ya mambo mingi yenye CPI iko na uwezo ya kustakia, katika inchi kama Burundi, Côte d'Ivoire, Darfour (Soudan), Géorgie, Kenya, Libye, Mali, Ouganda, République centrafricaine (mambo mbili tafauti), Jamuhuri ya kidemokrasia ya Congo (RDC) na République populaire du Bangladesh/République de l'Union du Myanmar, na Afghanistan. Hii Bureau iko inafanya pia uchunguzi ya mwanzo kuelekeana na mambo ya Colombie, ya Guinée, ya Iraq/Royaume-Uni, ya Nigéria, ya Philippines, ya Ukraine na ya Venezuela, lakini mambo ya Palestine ingali inangoya sheria yenye itakamatiwa na bajuges.

Kama unataka kujua zaidi juu ya « uchunguzi wa mwanzo » na « mambo na maaffaires » yenye ilipelekwa mbele ya CPI, ufungue hapa na hapa.

Mawasiliano : [email protected]



Source : Office of the Prosecutor